دکترسعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونان

معاون کل

دکتر ایرج حریرچی


معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

کامل تقوی نژاد

 

معاون آموزشی

دکتر علی اکبر  حقدوست

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر فرید نجفی

 

معاون درمان

دکتر قاسم جان بابایی

معاون بهداشت

دکتر علی رضا رییسی

معاون امور حقوقی، مجلس و استانها

مهندس طاهر موهبتی

معاون فرهنگی، دانشجویی

دکتر سیما سادات لاری

معاون پرستاری

دکتر مریم حضرتی

 

 

روسای سازمان ها

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو

دکتر محمدرضا شانه ساز

رییس انستیتو پاستور ایران

دکتر علیرضا بیگلری

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران

دکتر پیمان عشقی

رییس سازمان اورژانس کشور

دکتر پیرحسین کولیوند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

دکتر محمد مهدی ناصحی