• 98/04/19 - 12:52
  • 44
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

اجرای پایلوت طرح پوشش بیمه ای خدمات مامایی در استان های اصفهان، اردبیل و گلستان

معاونت درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: پوشش بیمه خدمات مامایی مشتمل بر ویزیت، سونوگرافی و آزمایش های دوران بارداری در سه استان اصفهان، اردبیل و گلستان به صورت پایلوت در حال اجرا است.

 

به گزارش وبدا، معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «موضوع جایگاه ماما هنوز مبهم است» در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 98 اعلام کرد:

 

 

موضوع پوشش بیمه ای خدمات مامایی پس از سال ها پیگیری در شصت‌مین جلسه شورای عالی بیمه سلامت مطرح و با پایلوت پوشش بیمه خدمات مامایی مشتمل بر ویزیت، سونوگرافی و آزمایش های دوران بارداری در سه استان اصفهان، اردبیل و گلستان موافقت و طی تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 10 اذرماه 94 ابلاغ و در ادامه ضوابط و دستورالعمل های مربوطه نیز در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تدوین و به واحدهای اجرایی ابلاغ شد و طی مکاتباتی در استان های مذکور علیرغم چالش هایی از سوی سازمان های بیمه گر پایه و بعضاً ماماهای مشمول به صورت پایلوت اجرایی شد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 193050
کلمات کلیدی