• 1399/05/28 - 07:10
  • 1263
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

افزایش حقوق نیروهای شرکتی طبق ابلاغ وزارت کار و توسط کارفرما انجام می شود

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: جهت ایجاد عدالت در پرداخت های نیروهای شرکتی، افزایش حقوق و مزایای آنان به دانشگاه های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شده است.

به گزارش وبدا، اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان « درد دل نیروهای شرکتی وزارت بهداشت/ به تبعیض پایان دهید» در تاریخ 24 تیرماه 99 اعلام کرد:

نیروهای شرکتی در راستای ماده 22 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و از طریق بخش خصوصی بکارگیری شده و با توجه به مفاد ماده 23 آیین نامه مذکور "نیروی انسانی بخش های غیردولتی که بر اساس مفاد این آیین نامه، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور موسسه را عهده دار می گردند، تحت پوشش کارفرمای غیردولتی بوده و موسسه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این افراد ندارد. کارفرمایان این افراد موظفند با آنان مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط رفتار نمایند".

ضمنا افزایش حقوق و دستمزد این عزیزان با تصویب شورای عالی کار و ابلاغ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کارفرمای بخش خصوصی انجام می پذیرد.

 علیرغم موارد پیشگفت و جهت ایجاد عدالت در پرداختهای نیروهای مذکور، افزایش حقوق و مزایای آنان طی بخشنامه شماره 2956/209/د مورخ 04/05/1399 به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا امتیازاتی برای افرادی که مستقیما در بیمارستان در مقابله با بیماری کرونا فعالیت می کنند در آزمون استخدامی اعطا شده است که در ازمون های آتی در چهارچوب مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 213238
کلمات کلیدی