• 1399/04/29 - 08:50
  • 3371
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه آفتاب یزد:

افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مشاغل کارگری به سازمان ها و موسسات وابسته ابلاغ شده است

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: تغییر نظام پرداخت کارکنان قرارداد کار معین جهت تصویب و اجرا به هیات امناء و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ارسال شده است.

به گزارش وبدا، اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه آفتاب یزد با عنوان « انعقاد دیر هنگام قرارداد کارمندان قراردادی » در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 99 اعلام کرد:

تغییر نظام پرداخت کارکنان قرارداد کار معین جهت تصویب و اجرا طی نامه شماره 1748/209/د مورخ 26/3/1399 به هیات امناء و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ارسال و بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مشاغل کارگری نیز بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار از سوی وزیر محترم به سازمان ها و موسسات وابسته، ابلاغ شد. 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 210900
کلمات کلیدی