• 98/06/10 - 14:05
  • 68
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری خانه ملت:

امکان بروز رانت و فساد در فرایندهای تامین تجهیزات پزشکی به حداقل رسیده است

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در این جوابیه تاکید کرد: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجعه بیماران از طریق طراحی یک ساختار نظام مند و مبتنی بر فرایند رقابتی مناقصات، امکان بروز رانت و فساد در فرایندهای تامین تجهیزات پزشکی را به حداقل رسانده است.

 

به گزارش وبدا، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری خانه ملت با عنوان «وجود رانت و فساد در شبکه‌های خرید تجهیزات بیمارستانی» در تاریخ 9 تیرماه 98 اعلام کرد:

 

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با اهداف ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، صرفه جویی ارزی در هزینه های درمانی بیماران، ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها و بهبود کمی و کیفی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور به ارائه خدمات می پردازد.

این هیات به عنوان یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده مابین نیازهای حوزه های تخصصی وزارت بهداشت و زنجیره تامین کالا و خدمات بخش خصوصی، طی سال های اجرای طرح تحول نظام سلامت جهت تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مراکز جدیدالاحداث و باز تجهیز مراکز موجود، بر اساس نیاز سنجی و اولویت بندی ارائه شده از سوی معاونت درمان و استانداردهای تعریف شده از جانب اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و با رعایت ضوابط و مقررات قانون مناقصات، از طریق برگزاری بیش از 600 فقره مناقصه و جلب مشارکت بیش از 200 شرکت بخش خصوصی مشتمل بر شرکت های خصوصی نماینده کمپانی های سازنده خارجی و بیش از 70 شرکت تولید کننده داخلی و دانش بنیان اقدام کرده است.

فرایند تامین کالا توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در قالب برگزاری مناقصات ضمن ایجاد شفافیت در بازار تجهیزات پزشکی روند تامین تجهیزات را تسریع داده و مدیریت قیمت تجهیزات و افزایش کیفیت کالای تامین شده را ایجاد کرده است.

همچنین تامین کالا از این طریق علاوه بر صرفه جویی ارزی توانسته فضای رقابت و جلب مشارکت شرکت های تولید کننده داخلی، دانش بنیان و خصوصی را بهبود بخشد و اعتبارات تخصیص یافته به نظام سلامت را با توجه به محدودیت های اعتباری به صورت بهینه مدیریت کند.

 

ورود هیات امناء به مبحث تامین نیمه متمرکز تجهیزات مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی وابسته از طریق طراحی یک ساختار نظام مند و مبتنی بر فرایند رقابتی مناقصات که با حضور و نظارت نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود، با از بین بردن زمینه و امکان برقراری ارتباطات غیر سازمانی و چانه زنی های محفلی امکان بروز رانت و فساد در فرایندهای تامین تجهیزات پزشکی را به حداقل رسانده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 194707
کلمات کلیدی