• 98/05/05 - 10:06
  • 72
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

اولويت تخصيص نيرو در هر سال بر مبناي رفع نياز مناطق محروم كشور تعيين مي شود

معاونت درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: اين معاونت در تلاش است در توزیع نیروی تخصصی سال جاری با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی زاهدان-ایرانشهر نسبت به اعزام نيروي تخصصی مورد نياز حتي المقدور و با رعايت نظام سطح بندي به آن دانشگاه اقدام لازم را معمول دارد.

 

به گزارش وبدا، معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «نیاز استان سیستان و بلوچستان به پزشک متخصص» در تاریخ 26 تیرماه 98  اعلام کرد:

 

سهميه دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور با در نظر گرفتن نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار نيروها و خدمات تخصصي موجود در بانك اطلاعاتي نيروهاي تخصصي، تعداد فارغ التحصيلان هر رشته، مستندات و نظرات كارشناسي دانشگاه ها و نظريه كارشناسي معاونت درمان وزارت متبوع صورت می پذیرد.

با توجه به موارد فوق در توزیع پزشکان متخصص در سال 97 نیز با هماهنگی های به عمل آمده با معاون درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر به ترتیب 48 و61 نفر (متخصص متعهد خدمت سهمیه آزاد و مازاد مناطق محروم) در رشته های مورد نیاز به شرح جدول ذیل به دانشگاه های مذکورمعرفی شده اند که توزيع نيروهای اعزام شده در سطح استان بر عهده معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده و با مدیریت ایشان صورت می پذیرد. 

 

 

لازم بذكر است تعداد فارغ التحصيلان متعهد خدمت درماني صرفاً بخش كوچكي از متخصصين موجود در دانشگاه ها اعم از (استخدام رسمي-پيماني-هيأت علمي ضريب كا- قراردادي و...) را تشكيل داده و اولويت تخصيص نيرو در هر سال بر مبناي رفع نياز مناطق محروم كشور تعيين مي گردد. علي ايحال اين معاونت در تلاش است در توزیع نیروی تخصصی سال جاری با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان-ایرانشهر نسبت به اعزام نيروي تخصصی مورد نياز حتي المقدور و با رعايت نظام سطح بندي به آن دانشگاه اقدام لازم را معمول دارد.     

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 193513
کلمات کلیدی