• 98/05/09 - 11:11
  • 71
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

بار مالی اجرایی تعرفه گذاری خدمات پرستاری جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه در حال محاسبه است

معاونت پرستاری وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: جهت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، وزارت بهداشت در مرحله محاسبه بار مالی اجرایی در وزارتخانه به منظور اعلام به سازمان برنامه و بودجه می باشد.


به گزارش وبدا، معاونت پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایلنا با عنوان «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی باطل شود» در تاریخ 11 خردادماه 98  اعلام کرد:


رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور طی نامه ای در تاریخ دوم بهمن ماه 96 پیشنهاد دو هزار میلیارد تومانی را در خصوص اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ارائه داد، موافقت وزارت بهداشت نیز با اختصاص این مبلغ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

 

در حال حاضر مجددا جهت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری براساس تبصره ذیل بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت در مرحله محاسبه بار مالی اجرایی در وزارتخانه به منظور اعلام به سازمان برنامه و بودجه می باشد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 193615
کلمات کلیدی