• 1398/11/14 - 14:38
  • 715
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم:

باید در استاندارد سبوس آرد تجدید نظر شود/ انواع نان با آرد مناسب همان نان تهیه شود

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: موضوع استاندارد سبوس آرد رسما از طریق معاونت بهداشت به سازمان ملی استاندارد اعلام شده و انتظار می رود بخش های ذیربط در امر بهبود کیفیت نان اقداماتی که در جهت اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان لازم است را اجرا کنند .

 

به گزارش وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب انتقادی خبرگزاری تسنیم با عنوان «آیا وزارت بهداشت مقصر اصلی حذف "سبوس از نان‌ها" و گسترش دیابت است؟» در تاریخ  دوم بهمن ماه 98 اعلام کرد:

 

نان به عنوان قوت غالب مردم کشورمان حدود 50-40 درصد انرژی دریافتی، بیش از 45 درصد پروتئین مورد نیاز هر فرد که در صورت استفاده بیشتر افراد از نان به بیش از 60 درصد می رسد، بیش از 30 درصد فسفر مورد نیاز هر فرد را تامین می کند.

همچنین نان بیش از 80 درصد آهن مورد نیاز افراد فقیر (این میزان براي افراد ثروتمند به 50 درصد می رسد) و بیش از 30 درصد کلسیم مورد نیاز ( این مقدار براي افراد فقیر به 45 درصد می رسد) را تامین می کند و به این دلیل نقش ویژه و بی بدیلی در تأمین نیازهای تغذیه مردم جامعه دارد. با توجه به اهمیت موضوع، همواره بهبود کیفیت و سلامت نان از اولویت های برنامه های وزارت بهداشت بوده و می باشد.

با توجه  به اهمیت موضوع نان و پیچیدگی مسائل مربوط به زنجیره گندم، آرد و نان، موضوع ارتقاء کیفیت نان از اواخر سال ۱۳۹۲ در دستور کار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در وزارت بهداشت قرار گرفته است. نهایتا بعد از جلسات متعدد کمیته فنی کارشناسی در دبیرخانه شورا با صاحبنظران و متخصصان هر سه حوزه گندم، آرد و نان، موضوع بازنگری استانداردهای آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مذکور  با پیگیری وزارت بهداشت در چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح و به تصویب رسید.

موضوع بهبود کیفیت نان با پیگیری وزارت بهداشت از طریق بازنگری استانداردهای آرد و نان و اجباری نمودن استاندارد نان و کاهش میزان نمک به حد یک درصد، بر اساس بند 4 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ  3/12/94 مصوب شد و سازمان ملی استاندارد موظف شد نسبت به بازنگری استاندارد سبوس در آرد اقدام نماید.

اخذ مصوبه شورای عالی سلامت با توجه به این موضوع بود که در تهیه نان های کشور عمدتاً از آردهایی که حدود 18درصد سبوس گیری شده (آرد سفید) استفاده می شود. به دلیل حذف سهم زیادی از فیبر و املاح حیاتی گندم مانند آهن، کلسیم، روی، منیزیم، فسفر و ... در جریان آسیابانی، ارزش این نان کاهش می یابد.

 

بنابراین لازم است در استاندارد سبوس آرد تجدید نظر شود و انواع نان با آرد مناسب همان نان تهیه شود. این موضوع رسما از طریق معاونت بهداشت نیز طی نامه شماره  1686/300  مورخ  23/6/95 به سازمان ملی استاندارد اعلام شده و انتظار می رود بخش های ذیربط در امر بهبود کیفیت نان اقداماتی که در جهت اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان لازم است را اجرا کنند .

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 199325
کلمات کلیدی