• 99/05/04 - 16:15
  • 7966
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

برقراری فوق العاده ویژه مستلزم تصویب در هیات امناء است

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: برقراری هرگونه فوق العاده از جمله فوق العاده ویژه، مستلزم تصویب در هیات امناء و تأمین اعتبار و بار مالی ناشی از آن است.

به گزارش وبدا، اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عناوین «برقراری فوق العاده ویژه برای همه پرسنل وزارت بهداشت و درمان» در تاریخ 28 فروردین 99 و «درخواست کادر درمان نسبت به برقراری فوق العاده ویژه» در تاریخ 11 خردادماه 99 اعلام کرد:

برقراری هرگونه فوق العاده از جمله فوق العاده ویژه، مستلزم تصویب در هیات امناء و تأمین اعتبار و بار مالی ناشی از آن بوده که مراتب از سوی مراجع مربوطه در حال پیگیری می باشد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 212157
کلمات کلیدی