• 90/10/21 - 09:41
  • 9
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه ایران

بيماران تصادفي، باتوجه به اين وزير بهداشت ....

سلام عليكم

            با احترام، پيرو درج مطلب با عنوان: « بيماران تصادفي، باتوجه به اين وزير بهداشت .....» در روزنامه مورخ 30/8/90، خواهشمند است دستور فرمائيد براي روشن شدن افكار عمومي نسبت به درج پاسخ ذيل كه براساس گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز مي باشد، اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

 

متن پاسخ

باتوجه به بررسي هاي انجام شده مشخص شد هيچگونه سوابقي، دال بر پذيرش آقاي عادل محمودي در آن مركز مشاهده نشد.

بديهي است درصورت ارائه مدارك و مستندات لازم، مبني بر پرداخت هزينه درمان به اين دانشگاه، بررسي و پيگيري دقيق امكان پذير خواهد شد.

لازم به ذكر است كليه بيمارستانهاي تحت پوشش اين دانشگاه ملزم به رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي بند ب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه مي باشند و بيماران حوادث ترافيكي نیز، درصورت ارائه مدارك مربوطه مشمول اين قانون خواهند بود.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 98864
کلمات کلیدی