• 93/07/26 - 11:39
  • 10
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه اطلاعات

بيمارستان حضرت فاطمه (س) دولتي باقي بماند

 

پيرو درج مطلب با عنوان: « بيمارستان حضرت فاطمه (س) دولتي باقي بماند» مورخ 1/7/93 خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به درج جوابيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران براي روشن شدن افكار عمومي به شرح ذيل اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

متن جوابيه

مقرر گرديده است مديريت و ارائه خدمت با كيفيت مطلوب به بيماران در 70% ظرفيت عملي بيمارستان با تعرفه مصوب مراكز دولتي و تا 30% با بيمه مكمل صورت پذيرد و خدمات سرپايي براي بيماران داراي بيمه پايه با فرانشيز مصوب دولتي ارائه شود، در ضمن افزايش تمام خدمات بستري و سرپايي بيمارستان مذكور در حوزه‌هاي تشخيصي درماني از اهداف اين قرارداد مي‌باشد تا سطح رضايت‌مندي مراجعين ارتقاء يابد.

لازم به ذكر است انتقال فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي فعلي بيمارستان حضرت فاطمه (س) در بيمارستان محب كوثر با اشتغال 90% اعضاء هيات علمي و حداقل 80% از كاركنان بيمارستان حضرت فاطمه (س) به عمل مي‌آيد و حتي براي ايجاد خدمت يا ظرفيت‌هاي جديد هم اقدام خواهد شد و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و طرحي مأمور به خدمت مطابق احكام كارگزيني آنان هم زمان با پرداخت حقوق ساير پرسنل دانشگاه كه دولتي مي‌باشد پرداخت مي‌گردد.

شايان ذكر است اين دانشگاه با حمايت وزارت متبوع نهايت اهتمام خود را در جهت برطرف نمودن احياناً نگراني پرسنل بيمارستان و رفع احساس عدم امنيت شغلي به كار خواهد گمارد.

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 114659
کلمات کلیدی