• 1399/06/31 - 07:23
  • 1014
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: به منظور رفع نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد ، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد .

به گزارش وبدا، مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایلنا با عنوان «درد و رنج مضاعف بیماران دیالیزی زیر دستگاه‌های غیر استاندارد» در تاریخ 24 مردادماه 99 اعلام کرد:

با توجه به فرسودگی تعداد قابل توجهی از دستگاه های دیالیز مراکز و بخش های دیالیز کشور و همچنین نیاز به توسعه تختهای دیالیز به دلیل رشد روز افزون بیماران و نیازهای انباشته چند ساله که بدون پاسخ مانده بود، تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های این مرکز جهت پاسخ به نیاز بیماران در دستور کار قرار گرفت .

به منظور رفع نیاز مذکور، مقرر گردید نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد ، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد .

در همین راستا قرارداد خرید 540 دستگاه ماشین دیالیز از تنها تولید کننده داخلی منعقد گردید . به منظور تأمین الباقی نیاز بخش ها ، تعداد 903 دستگاه نیز از طریق واردات تأمین شد .

در خصوص دستگاه دیالیز تولید داخل از حدود 4 سال قبل با اتکا به جوانان نخبه و در راستای بومی سازی دانش تولید ماشین دیالیز ، دستگاه دیالیز ایرانی ساخته شد و نمونه های ساخته شده جهت ارزیابی بالینی ، در تعدادی از بخش های دیالیز تحت پوشش دانشگاه های معتبر کشور توزیع گردید .

دستگاه های مورد نظر با چک لیست های تنظیمی اداره کل تجهیزات وزارت متبوع در حدود دو سال در مراکز یاد شده تحت بررسی قرار گرفتند و پس از اخذ تائیدیه از سر پرستاران و پزشکان مجرب ( نفرولژیست ها ) و برطرف شدن ایرادات کلی ، مجوز استفاده بالینی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر شد .

پس از نصب و راه اندازی ماشین های دیالیز تولید داخل، گزارشاتی از ایرادات فنی دستگاه ها از مراکز و بخش های دیالیز به این مرکز ارسال شد . ایرادات به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام و با پیگیری های انجام شده ، عمده مشکلات برطرف گردید . کاهش شکایات در ماه های اخیر موید این مدعا است هر چند گزارش ایرادات فنی به صفر نرسیده است.

در حال حاضر نیز کارشناسان دیالیز این مرکز با ارتباط مستمر با مراکز درمانی ، کار کرد دستگاه را تحت نظر دارند و پیگیر رفع مشکلات احتمالی دستگاه ها  می باشند .

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 214891
کلمات کلیدی