• 99/08/10 - 10:31
  • 619
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه رسالت:

تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کارکنان بخش سلامت در اولویت نظام سلامت است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: میزان کارانه معوقه کارکنان تا سال قبل به طور متوسط بالغ بر 14 ماه و بعضأ بیش از 20 ماه بود که در حال حاضر به طور متوسط 5 ماه است.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه رسالت با عنوان «پرستاران مهاجر» در تاریخ  29 مهرماه 99 اعلام کرد:

با توجه به اهمیت و جایگاه منابع انسانی در کنترل اپیدمی های ناشی از بیماری های واگیردار به ویژه کارکنان محترم گروه پرستاری و تاکیدات ریاست محترم جمهور بر اساس شواهد موجود علمی و بین المللی برای حمایت و حفظ منابع انسانی، تامین الزامات مربوط به این موضوع از جمله تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات کارکنان بخش سلامت از آغاز همه گیری بیماری کووید 19در اولویت فعالیت های نظام سلامت قرار گرفت.

با هماهنگی های به عمل آمده با کلیه ذینفعان موضوع مذکور طی ماه های اخیر در خصوص پرداخت کارانه معوق کارکنان بخش سلامت و پیگیری های ریاست محترم جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تخصیص اعتباری به مبلغ 20000 میلیارد ریال در مرداد ماه سال جاری و اعتباری معادل 20700 میلیارد ریال در شهریور ماه سال جاری از محل منابع هدفمندی یارانه ها و توزیع 6000 میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تسهیل پرداخت مطالبات از سازمان بیمه سلامت ایران به میزان 10000 میلیارد ریال به مراکز ارائه خدمات سلامت (جمعاً 56،700 میلیارد ریال)، امکان پرداخت کلیه معوقات سال 1398 قابل انتظار است . در دانشگاه های سراسر کشور، با توجه به مدیریت بهینه منابع، معوقات مذکور بطور متوسط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نیز  از محل این اعتبارات پرداخت می باشد.

مهمترین راهبردهای توزیع این اعتبارات جبران عواقب کاهش درآمد مراکز و تبعأ کاهش معوقات کارانه و همچنین حمایت از مراکز متناسب با بحران حاضر بوده است.لازم به توضیح است که میزان کارانه معوقه کارکنان تا سال قبل به طور متوسط بالغ بر 14 ماه و بعضأ بیش از 20 ماه بود که در حال حاضر به طور متوسط 5 ماه است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 220209
کلمات کلیدی