• 99/04/08 - 07:45
  • 250
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه ایران:

تخلفات بهداشتی تحت پیگرد قانونی است

دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در این جوابیه تاکید کرد: به دلیل قرار گرفتن گاوداری در جهت مسیر وزش بادهای غالب محلی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجبات آزار و اذیت و اشاعه بوی نامطبوع و تهدید علیه بهداشت عمومی توسط این واحد صورت گرفته است.

به گزارش وبدا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه ایران با عنوان «گاوداری در کنار منازل مسکونی» در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 99 اعلام کرد:

طی مکاتبه ای که شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه با دادستانی این شهر داشته است موارد ذیل جهت پیگرد قانونی به این دادستانی ارسال شده است:

پیرو شکایت اهالی روستای مورچه خورت مبنی بر ایجاد بوی نامطبوع توسط واحد گاوداری واقع در مورچه خورت ابتدای جاده کلهرود بازرسی و بررسی های لازم انجام پذیرفت، لذا با توجه به اینکه این واحد در فاصله قانونی ۱۴۵۰ متری از منطقه مسکونی قرار گرفته ولی به دلیل قرار گرفتن در جهت مسیر وزش بادهای غالب محلی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجبات آزار و اذیت و اشاعه بوی نامطبوع و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده است . لذا موارد ذیل به دلیل ایجاد تخلفات بهداشتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.

 1- گاوداری فاقد سپتیک و سیستم جمع آوری و ایمن سازی دفع فاضلاب می باشد که این موضوع یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد بو و تاثیرات غیر بهداشتی و زیست محیطی از جمله آلودگی آب های زیر زمینی و فرسایش خاک است.

 ۲- گاوداری فاقد حصار کشی و یا حریم استحفاظی مشخص برای جلوگیری از ورود و تجمع حيوانات ناقل ولگرد و همچنین جلوگیری از پراکندگی ضایعات و زباله می باشد.

 ۳- عدم تدوین برنامه منظم و مستند یا عقد قرار دادی که مشخص نماید پاکسازی، بارگیری و حمل مستمر فضولات دامی (کمتر از یک هفته) جهت جلوگیری از لارو ریزی و تکثیر حشرات و جلوگیری از تولید بوی نامطبوع در حال انجام است.

 ۴- لزوم ایمن سازی ضایعات دارویی و دامی و مواد زائد قبل از خروج از محل دامداری .

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 209950
کلمات کلیدی