• 1400/04/12 - 09:57
  • 293
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری خانه ملت:

تمام واکسن های دریافتی حوزه معاونت بهداشت در سامانه TTAC ثبت و توزیع شده است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: تمام واکسن های دریافتی حوزه معاونت بهداشت در هنگام مصرف نیز در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت درج می شوند.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت براساس گزارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری خانه ملت با عنوان « منتظر گزارش شفاف وزارت‌خانه بهداشت درباره سرانجامِ واکسن‌های مفقودی هستیم» در تاریخ 22 خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد:

تمام واکسن های دریافتی حوزه معاونت بهداشت در سامانه های الکترونیکی رهگیری اصالت دارو TTAC ثبت و توزیع شده و در هنگام مصرف نیز در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت درج می شوند. بدین ترتیب چنین مطلبی از اساس، سندیت ندارد و چنانچه مستنداتی در این زمینه وجود دارد، این معاونت آمادگی همکاری کامل برای ردیابی و حقیقت یابی موضوع را دارد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 229862
کلمات کلیدی