• 98/11/23 - 10:19
  • 706
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور از طریق فراخوان، فهرست دانش آموختگان متقاضی کار را تهیه کند

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: علی رغم ارسال نامه تا کنون پاسخی از طرف جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) دریافت نشده است.

به گزارش وبدا، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «لزوم استفاده از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های تخصصی» در تاریخ 10 بهمن ماه 98 اعلام کرد:

 

در تاریخ 19/05/98 طی نامه شماره 601/307/د از رییس محترم جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) خواسته شده است تا با عنایت به موقعیت و جایگاه صنفی آن انجمن، به منظور پیگیری اشتغال دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی در مقاطع مختلف و افزایش شانس کاریابی در بازار کار آزمایشگاه پزشکی کشور، از طریق فراخوان نسبت به تهیه فهرست دانش آموختگان متقاضی (و آماده به) کار در استان‌های مختلف اقدام نماید. تا این اداره کل بتواند فهرست اسامی متقاضیان (شامل نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل، تاریخ فراغت از تحصیل، سوابق کاری، آخرین اطلاعات تماس آنان) را در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهد. علی رغم ارسال نامه شماره 1027/307د مورخ 08/08/98 با همین مضمون، تا کنون پاسخی از طرف جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) دریافت نشده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 199603
کلمات کلیدی