• 97/12/15 - 12:25
  • 69
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه جوان:

در مواردی که نحوه مدیریت پسماندهای دامپزشکی تهدید علیه بهداشت عمومی بوده اقدام قانونی به عمل آمده است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: مطابق با ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماند ویژه کشاورزی محسوب شده و نظارت بر آن برعهده سازمان های مربوطه است.

به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه جوان با عنوان «سرنوشت نامشخص زباله های دامپزشکی» در تاریخ 22 دی ماه 97 اعلام کرد:

براساس گزارش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکنون موردی در خصوص سپردن پسماندهای دامپزشکی به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه مذکور گزارش نشده است. براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در مواردی که نحوه مدیریت پسماندهای دامپزشکی تهدید علیه بهداشت عمومی بوده طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی علیه متخلفین از مقررات، اقدام قانونی به عمل آمده است .

لازم به ذکر است، مطابق با ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماند ویژه کشاورزی محسوب شده و نظارت بر آن برعهده سازمان های مربوطه است.

[۱۲:۱۰، ۲/۳/۲۰۱۹] +98 935 533 7704: پاسخ مطلب مندرج در روزنامه جوان:

مجوز بکارگیری پنج هزار نفر کمک پرستار در بیمارستان های دولتی صادر شده است

معاونت پرستاری وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: تعداد کمک پرستار مورد نیاز بیمارستان های کشور بنا به اعلام دانشگاه های علوم پزشکی بالغ بر 20 هزار نفر بوده است که تاکنون مجموعا برای پنج هزار نفر مجوز به کارگیری کمک پرستاران در بیمارستان های دولتی صادر شده است.

 

به گزارش وبدا، معاونت پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه جوان با عنوان « کلاه وزارت بهداشت بر سر 18 هزار بهیار یک‌ساله!» در تاریخ 27 بهمن ماه 97 اعلام کرد:

 

پس از سطح بندی نوین خدمات پرستاری که به دلیل انسجام بخشی و تعیین شفاف سازی وظایف انجام شد و با توجه ویژه به اهمیت ارائه مراقبت های اولیه پرستاری، رده کمک پرستاری یک ساله به عنوان یک رده شغلی مشخص در چارت کلیه بیمارستان ها درج و بر همین اساس برگزاری دوره آموزشی کمک پرستاری یک ساله تدوین شد.

با توجه به نظرات نهادهای حرفه ای پرستاری نام بهیاری یکساله/ کمک پرستاری یک ساله که از قبل برای این رده تعریف شده بود، به کمک پرستاری یکساله با همان شرح وظایف و سطوح آموزشی تغییر یافت. طبق استاندارد، بیمارستان ها برای مراقبت های اولیه پرستاری به این نیروها نیازمند هستند و طبق بازنگری تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت پست سازمانی کمک پرستار به نسبت 20 درصد تعداد پرستار مورد نیاز برآورد شده است. تعداد کمک پرستار مورد نیاز بیمارستان های کشور بنا به اعلام دانشگاه های علوم پزشکی بالغ بر 20 هزار نفر بوده است که تاکنون مجموعا برای پنج هزار نفر مجوز به کارگیری کمک پرستاران در بیمارستان های دولتی صادر شده است و بخشی از این نیروها مشغول به کار شده اند. همچنین بسیاری از این افراد در سطوح دیگر نظام سلامت از جمله بیمارستان های غیر دولتی و مراکز مراقبت در منزل مشغول فعالیت هستند.

این آموزش ها از طریق فراخوان و انعقاد تفاهم نامه با مراکز و مجریان آموزشی کمک پرستاری مردم نهاد و غیردولتی که دارای سابقه و صلاحیت آموزشی بوده و اعلام آمادگی کردند و با نظارت معاونت پرستاری ارائه شده است که شامل جهاد دانشگاهی، سازمان نظام پرستاری و هیات مدیره های نظام پرستاری شهرستانها، انجمن پرستاری، تعاونی کارکنان نظام سلامت و برخی مراکز و شرکت های آموزشی مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی می شود.

لازم به ذکر است شهریه این آموزش ها نیز توسط مراکز آموزشی یاد شده دریافت شده است اما متاسفانه دریافت مبلغ 100 میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت درج شده است.

طبق قانون صدور مجوز آموزش های حوزه سلامت و نظارت بر آن بر عهده وزارت بهداشت است و مرجع صدور مجوز در درون وزارت بهداشت بر اساس سیاست های زمانی و وظیفه ای انجام می شود و این موضوع کاملا درون سازمانی است.

همچنین مراجع قانونی در پاسخ به استعلامات و شکایت برخی از فراگیران در خصوص عنوان دوره آموزشی، عنوان دوره آموزشی "کمک پرستاری" را قانونی اعلام کردند. مانند تمامی آموزش های آزاد در کشور مراکز و مجریان آموزشی از تمامی فراگیران تعهد نامه ای مبنی بر آشنایی به شرح وظایف و عنوان دوره اخذ کرده است که با علم بر آن بتوانند آموزش لازم را ببینند

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 187673
کلمات کلیدی