• 1398/11/20 - 10:10
  • 3864
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

رستوران ها و سوپرمارکت ها تحت نظارت بهداشتی قرار دارند

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: رستوران ها و سوپرمارکت ها با چک لیست های اختصاصی در فواصل زمانی معین بازرسی و در صورت تخلف از مفاد قانونی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

به گزارش وبدا، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «لزوم تشدید مجازات رستوران‌ها و سوپرمارکت‌های متخلف» در تاریخ 11 بهمن ماه 98 اعلام کرد:

رستوران ها و سوپرمارکت ها تحت نظارت بهداشتی قرار داشته و با چک لیست های اختصاصی در فواصل زمانی معین بازرسی می شوند و در صورت تخلف از مفاد قانونی به مراجع قضایی معرفی شده و طبق قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، با توجه به موارد تخلف جریمه می شوند. همچنین در صورت بروز تخلفات حاد، مراکز متخلف تعطیل می شوند.

 

سامانه ثبت شکایت مردمی 190 نیز آماده پاسخگویی به شکایات مردمی از وضعیت بهداشتی مراکز و اماکن است و با اعلام نام و آدرس محل، موارد شکایت قابلیت پیگیری دارد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 199602
کلمات کلیدی