• 90/10/20 - 09:47
  • 10
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
مطلب مندرج در خبرگزاری مهر

رشد خطرناک سزارین در اردبیل

سلام عليكم

            با احترام، پيرو درج مطلب در خبرگزاري مورخ 20/6/90 با عنوان:«رشد خطرناك سزارين در اردبيل - 193 سزارين از 197 زايمان در يك بيمارستان»، خواهشمند است دستور فرماييد براي روشن شدن افكار عمومي، نسبت به درج پاسخ ذيل كه براساس گزارش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی اردبيل مي‌باشد، اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

                                                                        متن پاسخ

آمار مندرج در مطلب (193 سزارين از 197 زايمان در يك بيمارستان) مربوط به بيمارستان خصوصي آرتا در خرداد ماه سال جاري است که تنها مركز خصوصي استان بوده و مراجعين مستقيم جهت زايمان بسيار اندك است و عمدتاً بيماران از سوي پزشكان جهت سزارين ارجاع مي‌شوند. آمار سزارين در سال 89 در مراكز دانشگاهي استان اردبيل 49% و آمار كل استان شامل مراكز دانشگاهي، خصوصي و بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي 55% بود. آنچه مسلم است اينكه افزايش سزارين موجب تاثيرات منفي هم بر سلامت مادر و نوزاد و هم اقتصاد جامعه مي‌شود. با توجه به افزايش آمار سزارين در طي سنوات اخير، اين دانشگاه نيز همانند ساير دانشگاه‌ها با تدوين برنامه عملياتي و اجراي آن، سعي در كاهش ميزان سزارين نموده كه از جمله اقدامات صورت گرفته بشرح ذيل ارسال مي‌گردد:

1-      انتخاب مركز آموزشي درماني علوي بعنوان مركز دوستدار مادر و معرفي به وزارت متبوع

2-   هماهنگي با اداره سلامت مادران وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشكي تبريز جهت معرفي كارشناسان مامايي به دوره‌هاي آموزشي زايمان فيزيولوژيك

3-   خريد تجهيزات و وسايل مورد نياز زايمان فيزيولوژيك براي بيمارستان علوي اردبيل و تخت‌هاي پيشرفته زايماني براي تمامي بيمارستان‌هاي تابعه داراي بخش زايمان

4-   انجام تغييرات ساختماني و بهبود استانداردهاي آن در فضاي فيزيكي اتاق زايمان بيمارستان علوي اردبيل، جهت ايجاد اتاق زايمان فيزيولوژيك و اختصاص اتاق مناسب جهت آموزش مادران باردار

5-      راه‌اندازي كلاس‌هاي آموزشي مادران باردار و انجام زايمان فيزيولوژيك در بيمارستان علوي اردبيل

6-   اطلاع‌رساني از طريق مراكز و پايگاه‌هاي بهداشتي و نصب پلاكارد درخصوص كلاس‌هاي آموزشي مادران باردار در بيمارستان علوي و ثبت نام تمامي مادران باردار مراجعه كننده

7-   عقد قرارداد با كارشناسان مامايي دارنده دفتر كار مامايي فاقد رابطه استخدامي با دانشگاه، از سوي مركز آموزشي درماني علوي به منظور هدايت مادران باردار تحت نظر خود و انجام زايمان طبيعي آنان در راستاي ترويج زايمان طبيعي ايمن در اين بيمارستان

8-      برگزاري سمينار توجيهي آموزشي براي متخصصين زنان

9-   طرح و بررسي آمار سزارين متخصص زنان به تفكيك عامل سزارين، ارائه پسخوراند به متخصصين زنان و درخواست پاسخ از متخصصين و بيمارستان‌هاي مربوطه

10-   تامين پرسنل مامايي مجرب و متبحر در اتاق‌هاي زايمان بيمارستان‌هاي تابعه

11-   الزام بيمارستان‌ها به تجزيه و تحليل آمارهاي سزارين خود، در جلسات كميته‌هاي ماهانه و ارائه مداخلات بر حسب علت

در پایان گفتنی است اداره نظارت بر درمان و ستاد هدايت دانشگاه، آماده دريافت هرگونه شكايت و پيگيري مجدانه موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشد و پرونده‌هاي موجود در سازمان نظام پزشكي و مراجع قضايي كه علاوه بر وجود شاكي خصوصي، دانشگاه بعنوان مدعي‌العموم طرح شكايت نموده است خود گواه اين مدعاست.

در رابطه با انديكاسيون سزارين، با توجه به اينكه انجام سزارين با تشخيص متخصص زنان مي‌باشد در صورت وجود هرگونه ترديد و يا شك به سزارين بي‌مورد حتي با گزارش تلفني شهروندان، موضوع بصورت ويژه پيگيري مي‌گردد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 98867
کلمات کلیدی