• 92/11/13 - 14:23
  • 12
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
مطلب مندرج در خبرگزاري ايرنا

روغن پالم مفيد است يا مضر

 

با سلام و احترام

پيرو درج مطلب با عنوان: «روغن پالم مفيد است يا مضر» مورخ 21/10/92 خواهشمند است دستور فرماييد براي روشن شدن افكار عمومي نسبت به درج پاسخ به شرح ذيل اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

 

متن پاسخ

طبق پاسخ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ روغن پالم به عنوان يك روغن خوراكي داراي ضوابط بهداشتي معين و استانداردهاي ملي و بين‌المللي است و به عنوان يك روغن خوراكي در دنيا و ايران مصرف مي‌شود.

شايان ذكر است مجوز مصرف هريك از انواع روغن پالم مي‌بايست با دامنه كاربرد مندرج در استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشد و روي محصول حاوي روغن پالم به طور شفاف و روشن كاربرد آن در محصول روي برچسب درج شود تا مصرف كننده در زمان انتخاب از محتواي آن اطلاع داشته باشد.

لازم به ذكر است به لحاظ معيارهاي تغذيه‌اي نيز تحليل جداگانه تركيب هريك از روغن‌هاي خوراكي به تنهايي جهت قضاوت و تائيد يا رد تأثيرگذاري آن بر سلامت، امري غيرعلمي بوده و آنچه بايد ملاك سلامت محور بودن در اين حوزه قرار گيرد رويكرد تحليل مجموع تركيب انواع چربي‌ها و روغن‌هاي خوراكي است كه هر فرد به طور روزانه در سبد غذايي خود دريافت مي‌نمايد و با ايجاد تعادل در دريافت انواع چربي‌ها و روغن‌هاي خوراكي در سبد مصرف خانوار مي‌توان به اين مهم دست يافت.

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 102277
کلمات کلیدی