• 1400/04/06 - 14:46
  • 277
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایسنا:

رویکرد اصلی وزارت بهداشت افزایش تعداد داروخانه های کشور برای تسهیل دسترسی مردم است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: داروخانه ها از حالت فروش دارو به فروش خدمات تغییر رویه داده و با ایجاد سازوکارهایی مانند اتاق مشاوره دارویی و مشاوره داروسازی داروخانه ها به سمت ارائه خدمات دارویی سوق پیدا کنند و صرفا فروشنده دارو نباشند.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت براساس گزارش سازمان غذا و دارو در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایسنا با عنوان «آیین‌نامه جدید، ١٣٠٠٠ داروخانه را ورشکست می‌کند» در تاریخ 22 خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد:

 

حذف مقررات فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه ها براساس رای دیوان عدالت اداری و لازم الاجراست. سازمان غذا و دارو در آئین نامه جدید تمهیداتی اندیشیده است که موضوع فاصله بین داروخانه ها به نحو منطقی حتی المقدور رعایت شود.

طی سال های گذشته چندین شکایت از طرف بسیاری از داروسازان در خصوص حذف شرط فاصله و حد نصاب جمعیت برای تاسیس داروخانه ها به دیوان محترم عدالت اداری صورت گرفته بود و دیوان هر چند در سالیان دور با ابقای این دو شرط موافقت کرده بود، اما در سال ۹۸ آرای قطعی توسط مجمع عمومی دیوان صادر شد که برای وزارت بهداشت نیز لازم الاجرا بود. وزارت بهداشت در طول یک سال و نیم گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بتواند این دو رای وحدت رویه را به نحوی تغییر دهد، همچنین برای ابقای فاصله بین داروخانه و هم حد نصاب جمعیت در تاسیس داروخانه ها تلاش های بسیاری انجام شد اما چون آرای وحدت رویه لازم الاجرا بود و تلاش ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید، بنابراین دو شرط به نحوی در آیین نامه جدید حذف شد، البته با تدابیری که اندیشیده شده است، موضوع فاصله با روشهای دیگری ادغام می شود، البته این بند در بخش نامه الزامی نیست اما به معنای واقعی در عمل حذف نمی شود و فاصله به نحوی باقی خواهد ماند. رویکرد اصلی وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه علاوه بر اجرای قانون، این است که تعداد داروخانه های کشور برای تسهیل دسترسی مردم افزایش یابد، علاوه بر این داروخانه ها از حالت فروش دارو به فروش خدمات تغییر رویه داده و با ایجاد سازوکارهایی مانند اتاق مشاوره دارویی و مشاوره داروسازی داروخانه ها به سمت ارائه خدمات دارویی سوق پیدا کنند و صرفا فروشنده دارو نباشند.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 229597
کلمات کلیدی