• 93/04/14 - 09:24
  • 13
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه جام جم

زباله هاي بيمارستاني را به شوخي گرفته اند

 

پيرو درج مطلب با عنوان: «زباله هاي بيمارستاني را به شوخي گرفته اند» مورخ 31/3/93 خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به درج تكذيبيه زير جهت تنوير افكار عمومي، اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

 

متن پاسخ

طبق پاسخ معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ براساس ماده 7 قانون مديريت پسماندها مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري‌ها و دهياري‌ها به عهده بخشداري‌ها مي‌باشد. لازم به ذكر است مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود (پسماندهاي پزشكي نيز جزو پسماندهاي ويژه مي باشد) و در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري‌ها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها خواهد بود.

شايان ذكر است در حال حاضر بيمارستان‌ها موظفند در مبدا توليد پسماند عفوني و تيز و برنده را با دستگاه‌هاي بي‌خطر ساز داراي مجوز، تبديل به پسماند عادي و بي‌خطر نمايد.

لازم به ذكر است بيمارستان‌ها موظفند براساس بخشنامه و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار نامه بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده را تكميل و پس از تاييد آزمايشگاه معتمد محيط زيست و طي مراحل تعريف شده به سازمان مديريت پسماند ارسال نمايند. مفهوم اين اقدام عادي شدن پسماندهاي عفوني و تيز و برنده مي‌باشد. براساس سازوكار مديريت پسماند عادي و بي‌خطر شده همان سازو كار مديريت پسماندهاي خانگي است ومسئوليت پسماند عادي و بي‌خطر شده برعهده شهرداري‌ها مي‌باشد كه در چارچوب ضوابط بهداشتي و زيست محيطي نسبت به حمل و نقل و دفع نهايي آنها اقدام نمايد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 110414
کلمات کلیدی