• 1400/06/13 - 09:48
  • 339
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

سرانه نیروی انسانی بیمارستان فیروز آبادی بالاتر از متوسط کشوری نیرو به تعداد تخت است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: بیمارستان فیروزآبادی با ضریب ۳.۵ نفر نیرو به ازای هر تخت دارای ۲۱۵ تخت فعال و تعداد ۷۶۲ نفر نیروی شاغل است که بالاتر از متوسط کشوری نیرو به تخت (2.7) است.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت براساس گزارش اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در بیمارستان فیروزآبادی/ بیمارانی که ساعت‌ها منتظر دکتر می‌مانند!» در تاریخ 31 مردادماه 1400 اعلام کرد:

 

با توجه به بررسی های به عمل آمده بیمارستان فیروزآبادی با ضریب ۳.۵ نفر نیرو به ازای هر تخت دارای ۲۱۵ تخت فعال و تعداد ۷۶۲ نفر نیروی شاغل است که بالاتر از متوسط کشوری نیرو به تخت (2.7) است. همچنین در سال 1399 در مجموع تعداد ۱۷۲۲ مجوز استخدام پیمانی در سه مرحله جداگانه به دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص داده شد که ۷۰ درصد از مجوزهای مذکور برای تامین نیروی انسانی بیمارستان های جدیدالاحداث و توسعه یافته و رفع کمبود نیرو در بیمارستان های فعال دانشگاه فوق بوده و دانشگاه مذکور بر اساس میزان کسری نیروی انسانی در مراکز بیمارستانی نسبت به تامین نیرو در مراکز مذکور اقدام نموده است .

شایان ذکر است با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی تابعه در حال انجام مراحل استخدامی برای جذب پذیرفته شدگان آزمون مذکور می باشند، انتظار می رود پس از طی مراحل گزینش و استخدام افراد مذکور، بخش زیادی از کمبود نیروی انسانی در واحدهای تابعه شهرستان های فوق الذکر مرتفع گردد. ضمن اینکه دانشگاه های علوم پزشکی تابعه در صورت کسری نیروی انسانی درخواست خود را جهت اخذ مجوز بکارگیری نیرو انسانی در قالب خرید خدمات به وزارت متبوع ارسال می نمایند .

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 233458
کلمات کلیدی