قیمت کارپول‌های دندانپزشکی مشمول ۲۰ درصد افزایش قیمت سالانه شده است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان:

قیمت کارپول‌های دندانپزشکی مشمول ۲۰ درصد افزایش قیمت سالانه شده است

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: این سازمان سامانه‌ای را برای ثبت نام کارپول ویژه دندانپزشکان طراحی کرده که با ثبت اطلاعات خود و گرفتن تائیدیه از سازمان غذا و دارو میزان سهمیه کارپول خود را از نزدیک‌ترین داروخانه دریافت می‌کنند.

ارائه خدمات واکسیناسیون آنفلوانزا از پنجم و ششم مهرماه آغاز شده است
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه همشهری:

ارائه خدمات واکسیناسیون آنفلوانزا از پنجم و ششم مهرماه آغاز شده است

مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: اولویت دریافت واکسن برای کارکنان مراکز بیمارستانی و همچنین زنان باردار و مبتلایان به بیماری های خاص است که با تعیین اولویت و زمانبندی اقدام می شود.

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: به منظور رفع نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد ، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد .

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: موضوع انتقال از خارج به داخل کشور برای دانشجویانی که از اول ژانویه سال 2019 (11 دی ماه 1397) شروع به تحصیل کرده اند، ممنوع شده است.

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است

مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی نظارت می کنند .

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این جوابیه تاکید کرد: تذکر کتبی و کسر از مطالبات پیمانکار به دلیل سهل انگاری در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، به میزان ۵ درصد طبق مفاد قرار داد انجام گرفته است.

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: با وجود کمبود داروی مایفورتیک اقلام مشابه ایرانی آن در بازار وجود دارد، البته عده ای از پزشکان و بیماران اصرار دارند که نوع برند آن استفاده شود.

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: طبق ماده 7 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی ها به عهده این وزارتخانه است.

افزایش حقوق نیروهای شرکتی طبق ابلاغ وزارت کار و توسط کارفرما انجام می شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

افزایش حقوق نیروهای شرکتی طبق ابلاغ وزارت کار و توسط کارفرما انجام می شود

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: جهت ایجاد عدالت در پرداخت های نیروهای شرکتی، افزایش حقوق و مزایای آنان به دانشگاه های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شده است.

پروژه بیمارستان اکباتان همدان حدود 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

پروژه بیمارستان اکباتان همدان حدود 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: با توجه به مشکلات اعتباری موجود، در مجموع در سالجاری، با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و سایر منابع موجود، اعتباری معادل 555250 میلیون ریال برای این پروژه پیش بینی شده است.