• 1399/04/09 - 01:46
  • 1213
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه خراسان:

طرح غربالگری عمومی کشور در خصوص بیماری کرونا با پوشش بالای 90 درصد اجرا شده است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: این معاونت در راستای ارائه خدمات بهتر و پوشش کامل تر اقدام به تهیه و تدوین پروتکل های مشترک با حضور دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش گردیده است که به کلیه مراکز آموزشی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه خراسان با عنوان «عدم اطلاع ستاد مقابله با کرونا از دانش آموزانی که با افراد کرونایی در تماس بوده اند» در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 99 اعلام کرد:

اطلاع رسانی عمومی به صورت مستمر و مداوم در زمینه بیماری کرونا(کووید-19) از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جریان می باشد.

طرح غربالگری عمومی کشور در خصوص بیماری مذکور با پوشش بالای 90 درصد به مرحله اجرا درآمده است که علاوه بر مشارکت فعالانه آحاد مردم به صورت فعال و پیگیری همکاران عرصه بهداشت کشور در دو مرحله عمده و گسترده اجرایی شده است و اطلاعات و داده های آن در سامانه های الکترونیک بهداشتی کشور (سامانه سلامت و سامانه سیب) ثبت و ضبط گردیده است.

از سوی دیگر سامانه های اطلاع رسانی عمومی شامل 1490 و 4030 نیز به صورت 24 ساعته در حال جمع آوری اطلاعات و همچنین ارائه مشاوره و راهنمایی و سایر خدمات مرتبط تعریف شده در زمینه این بیماری می باشد.

به منظور جمع آوری صحیح و دقیق و در لحظه اطلاعات بروز و شیوع بیماری سامانه های ثبت بیماری های واگیر نیز در کشور فعال می باشند که نسبت به رصد اپیدمیولوژیک بیماری کرونا(کووید-19) برای بیماران سرپایی و بستری در حال انجام وظیفه می باشند.

در راستای ارائه خدمات بهتر و پوشش کامل تر اقدام به تهیه و تدوین پروتکل های مشترک با حضور دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش گردیده است که به کلیه مراکز آموزشی کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 210069
کلمات کلیدی