• 91/05/25 - 12:18
  • 7
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه تهران امروز

غيربهداشتي بودن گوشتهاي چرخ كرده

احتراماً پيرو درج مطلب تحت عنوان : « غيربهداشتي بودن گوشتهاي چرخ كرده» مورخ 14/5/91 خواهشمند است دستور فرمائيد براي روشن شدن افكار عمومي نسبت به درج پاسخ به شرح ذيل اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

 

متن پاسخ

 

طبق پاسخ مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

بنا به دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان دامپزشكي و اين مركز طي سالهاي قبل كليه قصابيها ملزم به عرضه گوشت چرخ كرده از قبل چرخ شده نمي باشند و فقط درحضور مشتري میبایست گوشت چرخ شود يا بايستي گوشت چرخ شده بسته بندي شده داراي مجوز از سازمان دامپزشكي عرضه نمايند. لذا به منظور تشديد كنترل و نظارت بر اينگونه مراكز به تمام معاونتهاي محترم بهداشتي دانشگاهها تاكيد گرديده است در صورت مشاهده سوسيس و كالباس غير بهداشتي در سطح شهر اقدامات قانوني لازم را بعمل آورند. و همچنين با همكاري سازمان دامپزشكي اقدامات لازم را جهت جلوگيري از عرضه گوشت چرخ كرده غيربهداشتي بعمل آورند. در ضمن مراتب با سازمان دامپزشكي كشور و مديركل محترم نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني هم هماهنگی به عمل آمد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 98765
کلمات کلیدی