• 90/10/18 - 10:02
  • 5
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه اطلاعات

نظارت بر بهداشت مراكز تهيه و توزيع‌غذا

سلام عليكم

            با احترام، پيرو درج مطلب در روزنامه مورخ 10/9/90 با عنوان : « نظارت بر بهداشت مراكز تهيه و توزيع‌غذا»،براساس‌گزارش‌مرك‍‍زسلامت‌‌‌‌محيط‌‌وكاروزارت‌‌متبوع‌به استحضار مي رساند.

اين مركز طي مكاتبه اي درخصوص فعاليت غيرمجاز مراكز طبخ غذا در واحدهاي زيرزميني و بكارگيري كارگرهاي بي خانمان و استفاده آنها از اين مراكز به عنوان محل خواب ،از كليه معاونت هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشوردر خواست نمود که درخصوص موارد فوق،‌نظارت و كنترل دقيق تري روي مراكز مذكور صورت گرفته و نتيجه اقدامات اعلام گردد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 98874
کلمات کلیدی