• 97/12/22 - 09:03
  • 58
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

نظارت مستمر و حضور کارشناسان تغذیه و بهداشت در امر توزیع غذا از اولویت های دانشگاه است

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این جوابیه تاکید کرد: نظارت مستمر و حضور کارشناسان تغذیه و بهداشت در امر توزیع غذا از اولویت های اصلی و حساس حوزه مدیریت دانشجویی دانشگاه بوده و همواره مورد توجه و اهتمام مسئولین دانشگاه است.

به گزارش وبدا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «کیفیت بسیار پایین غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» در تاریخ 27 دی ماه 97 اعلام کرد:

نظارت مستمر و حضور کارشناسان تغذیه و بهداشت در امر توزیع غذا از اولویت های اصلی و حساس حوزه مدیریت دانشجویی دانشگاه بوده و همواره مورد توجه و اهتمام مسئولین دانشگاه است. لذا با بررسی های صورت گرفته موارد عنوان شده صحت نداشته و هیچگونه گزارش کتبی در این مورد دریافت نشده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 188091
کلمات کلیدی