• 96/07/22 - 10:27
  • 33
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
مطلب مندرج در خبرگزاری ایسنا

وزارت بهداشت:طب اسلامی نداریم

      

      

    پيرو درج مطلب با عنوان: «وزارت بهداشت: طب اسلامی نداریم » مورخ 21/6//96 خواهشمند است دستور فرماييد براي روشن شدن افكار عمومي نسبت به درج پاسخ به شرح ذيل اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

متن پاسخ

     طبق پاسخ دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعریف ما از انسان در نگاه و جهان بینی اسلامی و تعریفمان از سلامت در نگاه اسلامی، فراتر از آن تعریفی است که از انسان که دارای دو بعد روانی و جسمانی است، داریم. طبیعتا اگر ما ابعاد روحانی برای انسان قائل باشیم و انسان را موجودی پیچیده و فراتر از ابعاد جسمانی و روانی بدانیم، یقینا می توانیم از ظرفیت دین اسلام، برای ابعاد روحانی یا ابعاد فرشتگی انسان و تعالی و تکامل انسانی استفاده کنیم که این مهم قطعا نیاز به انجام کارهای ایجایی، تبیینی و کارشناسی و برگزاری نشست های تخصصی و مطالعات بین رشته ای دارد و متفاوت از نگاه رایج امروزی است که از روش های درمانی طب ایرانی به عنوان طب اسلامی استفاده می شود.

لازم به ذکر است دامنه آموزه های اسلامی در حوزه سلامت معنوی، به طور قطع بسیار غنی تر از علوم دیگر است اما نمی توان برای روایات طبی موجود، مکتب طبی جداگانه ای تعریف کرد، چرا که حداقل گستره روایات طبی معتبر به قدری نیست که بیماری های شناخته شده و نوپدید فعلی بشری را پاسخگو باشد اما متاسفانه برخی افراد که مورد تایید علمای برجسته و کارشناسان این حیطه در حوزه و دانشگاه نبوده و پزشک هم نیستند، با تمسک سطحی نگرانه به برخی روایات اغلب ضعیف السند و با رویکرد اخباری گری، جریانی را به نام طب اسلامی (با این مفهوم سطحی) به راه انداخته اند.

قابل توجه است براساس قانون جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و از فیلتر مبانی فقهی ما عبور می کند نیز طبابت افراد غیرپزشک خلاف قانون است. چطور ممکن است در قانون جمهوری اسلامی ایران بگویند مداخله درمانی فقط توسط پزشک مجاز است، اما افراد غیر پزشک به نام اسلام کاری خلاف قانون انجام دهند؟ این کار قطعا براساس این مبانی فقهی، خلاف شرع خواهد بود.

گفتنی است درخصوص کسانی که از باورهای دینی و اعتقادی مردم سود جسته و با ورود به عرصه آموزش و درمان، پندارهای خود را با عنوان طب اسلامی برجسم و روح مردمان این سرزمین به اجرا می گذارند، با نگاهی به برون داد فعالیت های افراطی این گروه، می توان آن را مداخله در امر درمان نامید که افزون بر تهدید سلامت جامعه، به دلیل انتساب تجویزهای ناکارآمد خود به پیشوایان دینی، به اعتقادات و باورهای دینی مردم نیز آسیب می بنید.

 

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 167178
کلمات کلیدی