• 90/10/26 - 09:38
  • 13
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
مطلب مندرج در روزنامه آفتاب یزد

يك پرستار

سلام عليكم

            با احترام، پيرو درج مطلب در روزنامه مورخ 18/7/90 با عنوان: « يك پرستار» ، خواهشمند است دستور فرمائيد براي روشن شدن افكار عمومي ،‌نسبت به درج پاسخ ذيل كه براساس گزارش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،‌ درماني سمنان مي باشد، اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

متن پاسخ

 با توجه به گذشت يك سال از تصويب قانون ارتقاء بهره وري، اين دانشگاه بعلت كمبود نيروي انساني قادر به اجراي آن نبوده و نيروي استخدامي تخصيص يافته نيز تنها در حدود يك چهارم نيروي مورد نياز بيمارستانهاي دانشگاه را تامين مي كرد و بسيار ناكافي بود.

باوجود كمبود نيرو و با توجه به دستور صريح وزير محترم بهداشت، دانشگاه اجراي اين قانون را از تاريخ 1/7/90 به واحدهاي تابعه اعلام نمود و قرار شد با اجراي اين قانون مشكلات پيش آمده به وزارت متبوع منعكس گردد.

در رابطه با مسئله خوابيدن در شيفت شب نيز گفتني است در هيچ جاي قانون، زماني براي خوابيدن افراد در نظر گرفته نشده است ولي به دليل سخت بودن كار در شيف شب و روزهاي تعطيل،‌در اين قانون ضريب 5/1 براي ساعت كار در نظر گرفته شده است . يعني پرستاري كه درمحل كار خود در شيفت شب 12 ساعت انجام وظيفه مي كند بايت آن 18 ساعت در نظر گرفته شده تا سختي كار جبران شود. از طرفي براساس ماده 5 قانون ارتقاء بهره وري « با اعمال اين ضريب هيچ يك از كاركنان مجاز به صرف زمان ، جهت خوابيدن در طي شيفت­هاي شب و ايام تعطيل نمي باشند» لذا با توجه به واضح و شفاف بودن اين موضوع در قانون، استراحت در شيفت كاري كه بابت آن مزايا و حقوق پرداخت مي گردد وجاهت قانوني ندارد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 98861
کلمات کلیدی