• 98/05/06 - 12:22
  • 66
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

پزشکان شاغل در بخش دولتی براساس میزان فعالیت کارانه دریافت می کنند

روابط عمومی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: زمینه پرداختی ها دادستانی و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی، نظارت کامل دارند و تمامی پرداخت ها در این حوزه به صورت قانونی انجام می شود.

 

به گزارش وبدا، روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «پرداخت کارانه‌های نجومی به پزشکان را متوقف کنید» در تاریخ    اعلام کرد:

 

کارانه پرداختی به پزشکان در واقع کارمزدی است که براساس خدماتی که ارائه می دهند و در قبال تعرفه مشخص به ازای هر اقدام تشخیصی یا درمانی پرداخت می شود. یک پزشک به ازای میزان خدمات و زمان بیشتر کارانه بیشتری دریافت می کند.


پزشکانی که در بخش دولتی هستند براساس میزان فعالیت کارانه دریافت می کنند. اگر پزشکی بخواهد تعداد اعمال جراحی که در بخش دولتی انجام می دهد را در بخش خصوصی با تعداد اعمال جراحی محدودتر انجام بدهد چندین برابر کارانه ای که در بخش دولتی دریافت می کند می تواند درآمد داشته باشد بنابراین به دور از انصاف است در خصوص پزشکی که در بخش دولتی خدمت می کند و یا در مناطق محروم و دورافتاده و به دور از امکانات به طیف زیادی از مردم در مراکز دولتی خدمات ارائه می دهد نسبت "دریافت کننده کارانه های نجومی" داد. چراکه تنها کسانی که از خارج شدن پزشکان متخصص از بیمارستان های دولتی متضرر خواهند شد نهایتا مردم مناطق کم برخوردار و محروم هستند.

 

لازم به ذکر است، برای این پرداخت ها نیز سقف تعیین شده است و تنها در برخی دانشگاه‌ها که در آنها پزشکان چندین برابر FTE کار می‌کنند و فقط یک متخصص از یک رشته در منطقه محروم قرار داشته باشد سقف برداشته‌ شده است. همچنین در زمینه پرداختی ها دادستانی و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی، نظارت کامل دارند و تمامی پرداخت ها در این حوزه به صورت قانونی انجام می شود و هیچ گونه وجه نامتعارف، خلاف مقررات یا بیشتر از آنچه در مقررات آمده است، قابل پرداخت نخواهد بود.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 193515
کلمات کلیدی