• 98/05/13 - 08:43
  • 67
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون دکترای علوم پایه پزشکی کارنامه علمی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته پس از اعلام نتایج نهایی، کارنامه علمی هر داوطلب که حاوی اطلاعات مراحل کتبی و مصاحبه می‌باشد در اختیار وی قرار می‌گیرد.

 

به گزارش وبدا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «اعلام درصد و رتبه آزمون دکترای علوم پایه پزشکی» در تاریخ 26 تیرماه 98 اعلام کرد:

در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی با توجه به اینکه پذیرش براساس رتبه حاصله از مجموع نمرات کتبی و مصاحبه است و این دو مرحله کاملاً مجزا از هم برگزار می گردند، به منظور عدم تأثیرگذاری نمره کتبی بر بخش مصاحبه و به منظور عدم ایجاد شائبه در خصوص اینکه اساتید مصاحبه کننده ممکن است با توجه به اطلاع از رتبه بخش کتبی داوطلبان با سوگرایی نسبت به داوطلب در آزمون مصاحبه برخورد نمایند، رتبه و نمره داوطلب در مرحله اول اعلام نمی‌شود.

اعلام رتبه کتبی که عملا فاقد وجاهت قانونی برای قبولی نهایی می باشد، ممکن است این سوء برداشت را در داوطلبان ایجاد کند که خود را با رتبه کتبی دیگران مقایسه و انتظار قبولی خارج از واقعیت برای خود داشته باشند که موجبات اعتراضات آتی را به وجود خواهد آورد.

 

با عنایت به موارد فوق، بدیهی است امسال نیز همانند سال‌های گذشته پس از اعلام نتایج نهایی، کارنامه علمی هر داوطلب که حاوی اطلاعات مراحل کتبی و مصاحبه می‌باشد در اختیار وی قرار می‌گیرد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 193982
کلمات کلیدی