• 1399/04/07 - 02:08
  • 2619
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه آفتاب یزد:

پیشنهاد تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: پیشنهاد تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی مبنی بر اخذ مجوز جهت تبدیل وضعیت افراد مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است، که به محض اعلام نظر از سوی سازمان مربوطه اقدامات لازم از سوی این اداره کل انجام می شود.

به گزارش وبدا، اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه آفتاب یزد با عنوان «تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی» در تاریخ یکم خردادماه 99 اعلام کرد:

پیشنهاد تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی مبنی بر اخذ مجوز جهت تبدیل وضعیت افراد مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است، که به محض اعلام نظر از سمت سازمان مربوطه اقدامات لازم از سوی اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 209929
کلمات کلیدی