• 1399/05/06 - 10:13
  • 1276
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

کیت های کرونا برای استان های با وضعیت قرمز ارسال شده است

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در این جوابیه تاکید کرد: کیت‌های کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است. کیت‌های تشخیص کرونا برای استان‌هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند همچون هرمزگان، ایلام و ... نیز ارسال شده است.

به گزارش وبدا، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «کاهش‌ آزمایش‌های کرونا ناشی از کمبود کیت تشخیص در هرمزگان است» در تاریخ 23 تیرماه 99 اعلام کرد:

توزیع کیت‌ها براساس اولویت و لیست‌های اعلامی از طرف معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود همچنین بلافاصله کیت‌های خریداری شده بین دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع می‌شود.

کیت‌های کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است. کیت‌های تشخیص کرونا برای استان‌هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند همچون هرمزگان، ایلام و ... نیز ارسال شده است.

هیات امنای صرفه جویی ارزی تامین کننده کیت‌های کرونا بر اساس شاخص‌هایی است که معاونت بهداشت صادر می‌کند و تمامی توزیع ها را بر اساس لیست اعلامی معاونت بهداشت انجام می دهد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 212302
کلمات کلیدی