• 97/12/21 - 09:28
  • 33
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

آنچه که باید درباره مدیریت پسماندهای ویژه پزشکی بدانیم

 
وزارت بهداشت در راستای انجام وظایف قانونی خود جهت حفظ سلامت انسان ها و پیشگیری از بیماری ها و مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس موظف به مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه از مبدا تولید تا بی خطر سازی در محل تولید آن در بیمارستان ها است به نحوی که طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه به ‌عهده توليد كننده بوده و در صورت تبديل آن به پسماند عادي، به عهده شهرداري ها خواهد بود.
 
طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند و ماده  3 "ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"، وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اجرای روش های مصوب می باشد. لذا تولیدکننده پسماند پزشکی ویژه در قبال پسماند تولیدی و تخلفات قانونی باید پاسخگو باشد.
 
بنابر این گزارش، براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب در مراکز بهداشتی درمانی 10 الی 25 درصد پسماندهای تولیدی، ویژه محسوب می شوند. بنابراین تمام پسماند تولیدی مراکز بهداشتی درمانی ویژه  نیستند و در صورت تفکیک مناسب 90-75 درصد پسماندهای تولید شده در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، پسماند عادی هستند.
 
همچنین مراكز توليدكننده پسماند پزشكي ويژه شامل دو بخش مراکز عمده و مراکز خرد هستند که باید پسماندهای خود را مطابق "ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" مدیریت کنند.
 
براساس این گزارش، بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني، تيز و برنده توسط مراكز عمده توليدكننده پسماند پزشكي ويژه مانند بيمارستان ها با عنایت به ماده 64 ضوابط، در محل توليد انجام می شود و با تاکید بر ماده 69 ضوابط فوق، پسماند عفونی بی خطر شده به عنوان پسماند عادی تلقی می شود. تمام بیمارستان های تهران نیز برای حمل و نقل پسماند بی خطر شده دارای قرارداد با شهرداری تهران هستند . 
 
همچنین در حال حاضر در 98 درصد بیمارستان های شهر تهران تفکیک پسماند براساس دستورالعمل های کشوری انجام می شود و 99 درصد بیمارستان ها مجهز به دستگاه فعال بی خطر ساز پسماند هستند و بیمارستان های دارای دستگاه بی خطر ساز، موظف به تکمیل و ارسال فرم های اظهارنامه بی خطر سازی پسماند منضم به تاییدیه میکروبی آزمایشگاه های معتمد محیط زیست به صورت ماهیانه هستند ضمن آنکه براساس دستورالعمل های ابلاغی ارزيابي عملكرد و پايش ميكروبي، شيميايي و مكانيكي دستگاه هاي غير سوز بي خطر ساز به صورت روزانه و هفتگی (برحسب نوع دستگاه) انجام می شود.
 
بنابر این گزارش، نظارت وزارت بهداشت درخصوص برنامه مدیریت پسماند بیمارستان ها در سه سطح ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیمارستان ها انجام می شود که در بیمارستان ها نظارت توسط کارشناس بهداشت محیط مقیم در بیمارستان به صورت روزانه صورت می گیرد و در دانشگاه های علوم پزشکی توسط مرکز بهداشتی درمانی شهری، مرکز بهداشت شهرستان  و مرکز بهداشت استان نظارت می شود.
 
همچنین پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستان های تهران در مبدا تفکیک شده و به سایت های مجاز تحویل داده می شوند و یا به روش محفظه سازی بی خطر می شوند. لذا وارد فرآیند بی خطر سازی با دستگاه های غیر سوز و تحویل به  شهرداری نمی شوند. در ضمن راه اندازی سایت های مدیریت پسماندهای ویژه باید از طریق مراجع ذیربط انجام شود که با وجود پیگیری های مکرر تاکنون محقق نشده است و در حال حاضر، تنها یک سایت مجاز در کشور فعال است که به دلیل بعد مسافت برای شهرهای دیگر مشکلاتی را به همراه دارد.  
 
براساس این گزارش، مطابق ماده 65 ضوابط مذکور ساير مراكز توليدکننده پسماند پزشكي ويژه (اعم از درمانگاه ها، مراكز بهداشت، آزمايشگاه ها، مراكز تزريق، راديولوژي‌ها، دندانپزشكي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، مطب‌ها و ساير مراكز توليد پسماند پزشكي) مي‌توانند در سايت‌هاي منطقه‌اي يا مركزي، زباله توليدي را بي‌خطر کنند و يا از امكانات بي‌خطرساز بيمارستان هاي مجاور استفاده کنند که بر اساس بند یک مصوبه سی و دومین جلسه کارگروه پسماند استان تهران مورخ 19/3/92 مقرر گردید، سایت مرکزی مدیریت پسماندهای ویژه پزشکی و پسماند ویژه صنعتی در استان تهران در سایت هوشنگ آباد و عزیز آباد برای ایجاد امکان دریافت انواع پسماند پزشکی ویژه شامل پسماند عفونی و تیز و برنده مراکز خرد و پسماند شیمیایی و دارویی کلیه بیمارستان ها راه اندازی و بهره برداری شود که علیرغم پیگیری های مکرر ستاد مرکزی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، بعد از گذشت بیش از 5 سال این امر محقق نشده است. با این حال، تفکیک پسماند مطابق با ضوابط ابلاغی صورت گرفته و در حال حاضر چند شرکت خصوصی پسماند مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های ری، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا را بی خطر می کنند و سایر مراکز نیز با شهرداری قرارداد منعقد کرده اند.
 
گفتنی است، بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی تولیدکننده پسماند عفونی، با توجه به ماده 65 ضوابط مذکور که الزامی برای بی خطر سازی در مبدا تولید وجود ندارد، براساس قراداد منعقده پسماندهای تولیدی را به شهرداری تحویل می دهند و در صورت استعلام بهداشتی از دانشگاه های علوم پزشکی، ارائه قراداد منعقده بین آن مرکز و سازمان مدیریت پسماند شهرداری است. در بازدیدهای انجام شده نیز چنانچه مراکز فاقد قرارداد باشند از طریق صدور اخطاریه پیگیری لازم به عمل خواهد آمد و با مراکز متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.
 
 
روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • گروه خبری : دیدگاه
  • کد خبر : 187927
کلمات کلیدی