• 98/05/15 - 13:39
  • 30
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شروع فرآيند پنجمین دوره انتخابات شورايعالي سازمان نظام پرستاري

شروع فرآيند پنجمین دوره انتخابات شورايعالي سازمان نظام پرستاري( جدول زمانبندی پیوست) رسما" اعلام مي شود.در راستاي اجراي فرآيند پیشگفت به پيوست فرمهاي شماره 1 و 2 و 3 ( بارگذاري شده در بخش اسناد مشترك پورتال) به شرح ذیل است:

1- وفق ماده 49 آئین نامه اجرایی، مشخصات فرد / افراد معرفی شده جهت در مجمع نمایندگان، شامل( نام، نام خانوادگی، رده شغلی( پرستار، بهیار، اتاق عمل/ هوشبری)، مقطع تحصیلی، شماره تلفن همراه) را بطور رسمی از هیئت مدیره منتخب دریافت نموده و از طریق بارگذاری در پورتال به این ستاد ارسال نمایند.

2- به منظور اطلاع رساني گسترده و همه گير، فرم شماره 2 (آگهي ثبت نام كانديداها) را در سايت دانشگاه/ دانشكده/ مراکز آموزشی- درمانی/ بیمارستان ها/ دانشکده های پرستاری بارگذاری نموده و به تعداد كافي و مناسب تكثير كرده، در بيمارستانها/ مراكز آموزشي- درماني/ بهداشتي/ درمانگاهي سطح شهر پخش و نصب كنند. همچنين از طريق سامانه هاي پيامك در اختيار به اطلاع كليه مشمولين ماده 16 قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري رسانده شود.

3- همكاران هیئت های اجرايي آن دانشگاه/ دانشكده دقت نمايند در زمان تحويل اسكن مدارك داوطلبين جهت بارگذاري در پورتال، كيفيت مستندات اسكن شده، كامل بودن آنها، عكس دار بودن فرم شماره 1،‌خوانا بودن مشخصات درج شده در فرم شماره 1( حتما فرم شماره 1 توسط داوطلب تایپ گردد) را مورد توجه و تاكيد قرار داده و سپس فرم رسيد  مدارک، تكميل و تحويل متقاضي نمايند.

4-کلیه مستندات تحویلی داوطلب را بصورت فایل zip  شده و بنام وی در پورتال بارگذاری نمایند.

توضيحا" اينكه همچون روال معمول هرگونه اطلاع رساني در اين مرحله از انتخابات، از طريق سامانه پيامك 200019020، پورتال، گروه ستاد اجرایی مرکزی دوره 5 ( در شبکه اجتماعی) و يا نامه رسمي صورت خواهد گرفت.

  • گروه خبری : اطلاع رسانی
  • کد خبر : 193837
کلمات کلیدی

فایل ها