در خراسان شمالی انجام شد؛ ثبت نام بیش از 140 هزار نفر در سامانه سلامت
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

در خراسان شمالی انجام شد؛ ثبت نام بیش از 140 هزار نفر در سامانه سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از غربالگری سلامت 140 هزار و 48 نفر در این استان خبر داد و گفت: از زمان آغاز شیوع کرونا غربالگری سلامت افراد آغاز شد.

 فراخوان جشنواره فیلم و عکس با موضوع نوروز و کووید 19 در خراسان شمالی
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

فراخوان جشنواره فیلم و عکس با موضوع نوروز و کووید 19 در خراسان شمالی

مدیر روابط عمومی دانشگاه از فراخوان جشنواره فیلم و عکس با موضوع نوروز و کوید 19 خبر داد و گفت : این جشنواره با هدف ثبت زحمات کارکنان حوزه سلامت در تعطیلات نوروز و در روزهای مبارزه با ویروس کرونا برگزار می شود.

 توزیع محلول ضد عفونی در بین 100 دستگاه اجرایی
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

توزیع محلول ضد عفونی در بین 100 دستگاه اجرایی

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه این معاونت و ﺗﻮزﻳﻊ 200 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي 100 درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻴﺪه از ادارات اﺳﺘﺎن خبر داد.

 تشریح گزارش عملکرد گروه بهبود تغذیه جامعه همزمان با شیوع کرونا ویروس
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تشریح گزارش عملکرد گروه بهبود تغذیه جامعه همزمان با شیوع کرونا ویروس

کارشناس مسئول بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: علاوه بر مشاوره های تلفنی، مشاوره و آموزش تغذیه در پیشگیری از کرونا توسط کارشناسان تغذیه طرح تحول سلامت آغاز شد.

 عرضه و فروش مواد غذایی توسط دوره گردها در حاشیه خیابان و جاده ها ممنوع است
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

عرضه و فروش مواد غذایی توسط دوره گردها در حاشیه خیابان و جاده ها ممنوع است

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: عرضه و فروش مواد غذایی فله توسط دوره گردها در حاشیه خیابان و جاده، با هر عنوانی ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود.

 پلمپ 11 واحد صنفی متخلف در خراسان شمالی
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پلمپ 11 واحد صنفی متخلف در خراسان شمالی

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از پلمپ 11 واحد صنفی متخلف در این استان خبر داد.