• 98/09/20 - 16:20
  • 34
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
مدیر گروه کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد:

ضرورت تحقق برنامه های چهارده‌ گانه جامعه ایمن

مدیر گروه کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تجربه موفق جامعه ایمن در برخی از شهرهای کشور که از اوایل دهه ۸۰ آغاز و تا این اواخر به شهرستان زرند استان کرمان رسید، الگوی موفقی از خواست حاکمیت در ارتقای ایمنی شهروندان ایران اسلامی است که امیدواریم فراگیر شود.

به گزارش وبدا، دکتر محمداسماعیل مطلق، با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با گاز CO در سقز، بیان کرد: بررسی ابعاد حادثه سقز، حاکی از واقعیتی غیرقابل انکار است، اینکه ما «آماده نیستیم!». مسمومیت های ناشی از گاز CO، حوادث ترافیکی، ناایمن بودن معابر یا محیط کار و تمامی مخاطرات موجود، نیاز به یک برنامه جامع دارد، اما راهکار آن چیست؟

وی ادامه داد: تحقق برنامه های چهارده‌ گانه جامعه ایمن با عمل کردن سازمان ها و رفع ابهام قانونی از وظایف ذاتی آنها، استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی در چهارچوب کمیته راهبری جامعه ایمن شهرستان به ریاست فرمانداری و دبیری مرکز بهداشت شهرستان، میسر است.

 دکتر مطلق اظهار کرد: مدیریت ارتقای ایمنی جامعه با آموزش های مرتبط با مخاطرات بالقوه، تامین سایر منابع و مشارکت مردم در تمامی مراحل ۴ گانه مدیریت بحران، (پیشگیری، آمادگی،پاسخ و بازتوانی) استراتژی موثری در تحقق برنامه های جامعه ایمن است.

 وی به تشریح اهم برنامه های چهارده‌ گانه جامعه ایمن پرداخته و گفت: اهم این ۱۴ برنامه که شامل، ایمنی اماکن عمومی، ایمنی محیط کار، ایمنی منازل و اوقات فراغت، ایمنی مدارس، کاهش مخاطرات ناشی بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و سایر برنامه های جامعه ایمن است، با مطالبه گری و ریل گذاری مشترک نظام سلامت با حاکمیت در راستای تحقق آنها و بهره گیری از مشارکت مردمی، محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: بدون شک نقش وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در بسیج ظرفیت ها و امکانات زیر مجموعه ها و مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، بکارگیری، هدایت، هماهنگی، کنترل، پایش، تخصیص بودجه گزارش دهی، ارتقای کیفیت و مسئولیت پذیری، به عنوان سکان‌داران اصلی و نقش مراکز بهداشت شهرستان ها در مدیریت این برنامه جهانی در تحقق جامعه ایمن، کلیدی ترین ظرفیت در ساختار قانونی کشور ما است.

مدیر گروه کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تجربه موفق جامعه ایمن در برخی از شهرهای کشور که از اوایل دهه ۸۰ آغاز و تا این اواخر به شهرستان زرند استان کرمان رسید، الگوی موفقی از خواست حاکمیت در ارتقای ایمنی شهروندان ایران اسلامی است که امیدواریم فراگیر شود.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 197799
کلمات کلیدی