• 98/11/28 - 12:55
  • 41
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
ریيس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

مدل بومی ایران برای ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی دارای 40 شاخص است


ریيس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: اولین کارگاه ارزیابی کیفیت در مراقبت های بهداشتی اولیه بر اساس مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت برای کشورهای مدیترانه شرقی و بر اساس مدل بومی سازی شده ایران از روز گذشته در تهران آغاز شد.

دکتر جعفر صادق تبریزی در گفتگو با خبرنگار وبدا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: مدل بومی ارزیابی مراقبت های بهداشتی اولیه ایران 40 شاخص در سه سطح ارزیابی و 6 حیطه کیفیت نهایی شده و برای اولین بار کارگاه آن برای 13 دانشگاه علوم پزشکی پیشرو در حال برگزاری است که بعد از اتمام این کارگاه، همکاران ما در این دانشگاه ها بر اساس نرم افزار طراحی شده، شاخص ها را استخراج و در نرم افزار بارگذاری می کنند.

وی افزود: بعد از بارگذاری شاخص ها در نرم افزار، نقاط ضعف و بی کیفیتی های سیستم بهداشتی این دانشگاه ها مشخص و اولویت بندی می شود و این دانشگاه ها برای اولویت های مهم و اصلی خود، برنامه مداخله یا ارتقای کیفیت طراحی و اجرا می کنند و این برنامه در طول 6 ماه اجرا و اطلاعات آن جمع آوری و مقایسه می شود که مشخص شود خدمات و مراقبت ها، چقدر ارتقای کیفیت داشته اند.

ریيس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت افزود: برنامه ارتقای کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه در سه سامانه سیب، ناب و سینا کامل شده اما سامانه پارسا که دیرتر کار خود را شروع کرده نیز با این برنامه هماهنگ خواهد شد. از 40 شاخص موجود، 23 شاخص از سامانه ها، سه شاخص از مشتری های سیستم، سه شاخص از ارائه دهندگان خدمات، سه شاخص از مراکز ارائه خدمات و 8 شاخص نیز از پرونده های سلامت استخراج می شوند.

به گفته دکتر تبریزی در مورد کیفیت خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه از ارائه کنندگان و گیرندگان و همچنین مراکز ارائه خدمات و پرونده های الکترونیک سلامت، اطلاعاتی جمع آوری و برای ارتقای کیفیت مورد مقایسه و مداخله قرار می گیرد./206

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 199714
کلمات کلیدی