• 98/11/28 - 12:57
  • 108
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
وزیر بهداشت در دیدار اعضای انجمن علمی مامایی ایران عنوان کرد:

نقش ویژه ماماها و بهورزان در ارتقای شاخص های سلامت


وزیر بهداشت گفت: بنده در وزارت بهداشت، نیامده ام که وزیر باشم بلکه آمده ام تا کاری کنم که مبتنی بر تعقل، تفکر و برنامه باشد و تصمیمات درستی برای آینده کشور بگیریم.

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در دیدار اعضای انجمن علمی مامایی ایران اظهار داشت: در دنیا، ماماها قابل ترین افراد برای رسیدگی به مردم هستند و اعتقاد دارم دو گروه که در ارتقای سلامت در ایران اصلی ترین نقش را داشتند، بهورزان و ماماها بودند و این دو قشر زحمت کش و خدوم، به ارتقای شاخص های حوزه سلامت به ویژه در سلامت مادران باردار و نوزادان و کودکان، کمک بسیار بزرگی کرده اند.

وی افزود: با مطالعاتی که از سایر کشورها داشته ام، اعتقاد دارم که ماماها اصلی ترین تامین کنندگان سلامت هستند و باید این نقش را احیا کنیم. باید برای ماماها، در حرکت های بزرگ اجتماعی مانند رشد جمعیت که نگرانی اصلی مقام معظم رهبری و بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه تعریف کنیم البته بخشی از سیاست های جمعیتی مانند ترغیب به فرزندآوری، بی خطر بودن دوران بارداری مادران، ترویج زایمان صحیح و طبیعی و سلامت مادران و نوازدان، مرتبط با وزارت بهداشت و ماماها است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت بهداشت در جهت مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، اجرای برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت" است و معتقدم اگر سفیر سلامت یا سلامتیاری از دل خانواده پیدا کرده و در مورد پیشگیری، درمان های اولیه و توانبخشی آموزش دهیم، نظام سلامت بیمه شده است و از ماماها می خواهم که در این برنامه به ما کمک کنند.

دکتر نمکی تاکید کرد: ماماها می توانند به عنوان اولین نیروی تماس مردم با نظام ارائه خدمت باشند. اعتقاد دارم که باید نیروهای چند بعدی و چند ظرفیتی تربیت کنیم. باید جایگاه مناسب جدیدی را به عنوان نخستین نیرویی که در نظام ارائه خدمت با مردم در تماس است، تعریف کنیم و سطح بندی را به گونه ای مشخص کنیم که اگر در خانه های بهداشت، بهورزان، اولین سطح تماس مردم هستند، در مراکز بهداشتی و درمانی این نقش بر عهده ماماها باشد./206

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 199715
کلمات کلیدی