• 98/09/15 - 16:45
  • 469
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
یادداشت؛

هرخانه یک پایگاه سلامت؛ رویکرد نوین مشارکت همگانی در حوزه سلامت

 

طرح "هر خانه، یک پایگاه سلامت" برای نخستین بار در جهان به دستور وزیر بهداشت در کشور ما کلید خورده و اجرایی می شود. 

 

تدروس دبیر کل سازمان جهانی بهداشت(WHO) اجرای این طرح را همانند دیگر تجربیات ارزشمند نظام سلامت و شبکه ارایه خدمت به عنوان الگویی قابل ارائه در عرصه بین المللی عنوان کرد.

 

یکی از اهداف اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت، اجتماعی کردن و جامعه محور کردن سلامت است که با گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در تمامی خانه ها و خانوارها عملیاتی می شود، بطوریکه در هر خانواده حداقل  یک نفر به عنوان «سفیر سلامت خانواده» در سه حیطه شیوه های پیشگیری و ارتقای سلامت، خودمراقبتی و درمانهای اولیه، توانبخشی توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت، آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و جامعه توانمند می شوند.

 

تحقق اهداف این برنامه بزرگ ملی با استمداد سازمان یافته و مشارکت آگاهانه خود مردم، نیازمند و همراه است تا امور سلامت خانواده به فرد آموزش دیده و مهارت یافته از درون خانواده سپرده شود و اقدامات پیشگیرانه، درمان های اولیه در ناخوشی ها و توانبخشی بویژه با توجه به حرکت جامعه به سوی سالمندی توسط این افراد ارائه شود.

 

شعار سازمان جهانی بهداشت نیز، بهداشت برای همه توسط همه است و اگر بخواهیم زین پس شاهد تداوم ارتقای شاخص های سلامت باشیم، باید آموزش ها و خدمات برای مردم و با مشارکت همه مردم انجام شود.

امروزه بیش از ۷۵ تا۹۰ درصد خدمات سلامت در جوامع توسعه یافته در دایره خودمراقبتی می گنجد و سهم نظام های سلامت کمتر از ۲۵ و حتی۱۰ درصد خدمات خواهد بود.

 

در همین راستا، یکی از پیش نیازهای اجرای مطلوب این فرآیند، قادرسازی افراد برای کنترل و مدیریت سلامت خودشان و ارتقای سواد سلامت آنهاست. طبق بررسی های انجام شده در موضوع شاخص سواد سلامت در ایران نشان داده است که از هر دو نفر ایرانی، یک نفر سواد سلامت محدود دارد.

از پیامدهای ناشی از کم سوادی افراد در حوزه سلامت می توان به فقر مهارتهای خودمراقبتی، استفاده کمتر از خدمات پیشگیری، انتخاب های ضعیف سلامت، تأخیر بیشتر در تشخیص ها، فهم کمتر از وضعیت های پزشكی، پایبندی کمتر به دستورالعمل های پزشكی، افزایش خطر بستری شدن، وضعیت سلامت جسمی و روانی ضعیف تر، افزایش خطر مرگ و هزینه های مراقبت سلامت بیشتر اشاره نمود.

 

اینگونه است که تقویت خودمراقبتی و دیگر مراقبتی که شامل اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدفداری است چون: اقداماتی که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام میدهند تا تندرست بمانند، از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند، نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری کنند، بیماری های مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند.

خودمراقبتی فرایندی مادام‌العمر است که در تمامی دورانها و موقعیتهای زندگی مطرح است. تمامی دولت ها، با توسعه سیاست های حامی سلامت، عدالت و توسعه پایدار، امكان زندگی در محیط سالم و انتخاب آزاد، عادلانه و ارزان گزینه های سلامت را برای همه شهروندان فراهم می کنند. 

 

در واقع، سلامت محصول مشترک دولت ها، ملت ها و بازار است. مردم با انتخاب گزینه های سالم، سلامت را به عنوان یک ثروت حفظ کرده و ارتقا می دهند.

 

در راستای اجرای این برنامه، چه بسا سطح جدیدی در سیستم ارایه خدمات بهداشتی کشور تعریف می شود و بیش از 24 میلیون خانه دارای سفیر سلامت خانواده به مثابه پایگاه سلامت و در واقع اولین سطح PHC در نظر گرفته می شود که خود گام بزرگی برای مشارکت آگاهانه مردم در تامین، حفظ و ارتقای سلامت در کشور و جامعه محور کردن خدمات سلامت است.

 

دکتر کیانوش جهانپور

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

  • گروه خبری : هر خانه یک پایگاه سلامت,دیدگاه
  • کد خبر : 197598
کلمات کلیدی