• 98/12/10 - 12:48
  • 834
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
با حکم وزیر بهداشت؛

مدیر کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 منصوب شد


با حکمی از سوی دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت و رییس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، دکتر علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت به عنوان مدیر کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 منصوب شد.

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حقدوست
معاون محترم آموزشی

 با توجه به سوابق علمی و اجرائی ارزنده، با حفظ سمت، مدیریت کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 به جنابعالی محول می شود تا با استفاده از ظرفیت متخصصین کمیته کشوری و همچنین تجارب دیگر کشورها و بهره گیری از دانش اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بررسی اپیدمیولوژیک بیماری اقدام فرمائید.
بدیهی است کمیته مذکور بعنوان مجموعه اصلی در اعلام نظر رسمی علمی در این مورد اقدام می نماید و دیگر کمیته های کشور ضروریست تا مورد را به کمیته مذکور اعلام و اظهار نظر نهائی از این طریق صورت پذیرد.

همچنین وزیر بهداشت در احکامی جداگانه اعضای کمیته مشورتی اپیدمیولوژی کووید-19 را منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:
بر اساس این گزارش، متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست- معاون محترم آموزشی
جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری - مدیرکل محترم همکاری های بین الملل
جناب آقای دکتر محمد آسائی - مشاور محترم وزیر در امور بهداشتی
جناب آقای دکتر احسان مصطفوی- عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
جناب آقای دکتر بابک عشرتی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
جناب آقای دکتر احمد رئیسی- عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
 جناب آقای دکتر سید مهدی طباطبائی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی


بدینوسیله با توجه به  سوابق علمی، جنابعالی بعنوان عضو کمیته مشورتی اپیدمیولوژی کووید-19 منصوب می شوید تا با بررسی مستندات و یافته های خارجی و داخلی و الگوی بیماری زایی و ابتلا ویروس در کشور و مقایسه با دیگر نقاط جهان نسبت به بررسی وضع موجود و پیش بینی روند بیماری در کشور و همچنین اداره مدل های اپیدمیولوژیک اقدام فرمائید.
انتظار می رود در شناخت منشاء اولیه آلودگی و تهیه گزارش کشوری (national report) در کمیته مذکور تصمیم گیری شود.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات ,اخبار کرونا ویروس
  • کد خبر : 200035
کلمات کلیدی