• 98/11/26 - 13:40
  • 85
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
مشاور معاون بهداشت و رییس اداره مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت:

آمار مخاطرات آب و هوایی در دنیا رو به تزاید است


مشاور معاون بهداشت و رییس اداره مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: آمار مخاطرات آب و هوایی در دنیا به علت تغییر اقلیم رو به تزاید است و ایران نیز از همین الگو تبعیت کرده و تغییرات جوی شدید که به تازگی نقاطی از کشور را متاثر کرده است، موید همین موضوع است.

به گزارش وبدا، دکتر محمد اسماعیل مطلق با بیان این مطلب در کارگاه مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت کاهش خطر بلایای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سالن امام جواد (ع) وزارت بهداشت، گفت: اقدامات پیش فعال تاثیر غیرقابل انکاری در کاهش خسارت های ناشی از بلایا و ارتقای آمادگی واحدهای بهداشتی در پاسخ به هنگام وموثر به مخاطرات داشته است که شاهد این موضوع ارتقای شاخص های بهداشتی در حوزه مدیریت خطر بلایا است.

وی تصریح کرد: نتیجه این تلاش ها افزایش میزان آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی از 37 درصد در سال 97 به 45 درصد در سال 98 بوده است. علاوه بر این ایمنی کامل واحدهای بهداشتی از 42 درصد در سال 97 به 47 درصد رسیده است.

مشاور معاون بهداشت و رییس اداره مدیریت کاهش خطر بلایا اعلام کرد: با تلاش های مراقبین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور میزان آمادگی خانوارها در برابر بلایا از 21 درصد به 27 درصد در سال 98 ارتقا یافته است.

دکتر مطلق خاطرنشان کرد: افراد و گروه های آسیب پذیر نظیر زنان باردار، کودکان، سالمندان و معلولین بیش از دیگران پیامدهای ناشی از بلایا را تجربه می کنند. این موضوع لحاظ کردن مولفه های اقتصادی، اجتماعی را در برنامه های نظام سلامت الزامی می کند. بنابراین پیوست مولفه های اجتماعی برای برنامه ها غیرقابل انکار است.

وی افزود: هر سال بالغ بر 250 مخاطره طبیعی در ایران رخ می دهد و 1.5 میلیون نفر تحت تاثیر این مخاطرات قرار می گیرند. سیل بیشترین مخاطره طبیعی و زلزله کشنده ترین مخاطره در کشور است.

مشاور معاون بهداشت و رییس اداره مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت در پایان لزوم عزم ملی و ارتقای آگاهی را شرط اول حاکمیت خطر و درک خطر به عنوان اولویت های غیرقابل انکار دانسته و خواستار توجه مدیران ارشد در حمایت از مدیریت خطر بلایا شد./216/205

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 199646
کلمات کلیدی