2 مورد یافت شد

نشست رئیس دانشگاه با مدیر عامل بانک رفاه کارگران استان فارس و روسای شعب بانک رفاه کارگران جهرم

استان فارس و روسای شعب بانک رفاه کارگران جهرم وبدا/جهرم نشست رئیس دانشگاه با مدیر عامل بانک رفاه کارگران استان فارس و روسای شعب بانک رفاه کارگران جهرم نشست رئیس دانشگاه با مدیر عامل بانک رفاه کارگران استان فارس و روسای شعب بانک رفاه...

تقدیر مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان فارس از دانشگاه علوم پزشکی فسا در مبارزه با بیماری کرونا

استان فارس از دانشگاه علوم پزشکی فسا در مبارزه با بیماری کرونا تقدیر مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان فارس از دانشگاه علوم پزشکی فسا در مبارزه با بیماری کرونا مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی فسا...