1 مورد یافت شد

ناگفته های وزیر بهداشت از بستن حرم مطهر رضوی

بستن حرم مطهر رضوی ناگفته های وزیر بهداشت از بستن حرم مطهر رضوی وزیر بهداشت گفت: نمی دانید بر من چه سخت گذشت که بخواهیم حرم مطهر رضوی و سایر اماکن زیارتی را بخاطر کرونا ببندیم. خدا را شاهد می گیرم، آن شب گفتم یا امام رضا(ع) من از تو...