12 مورد یافت شد

شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور

بیمار_جدید_مبتلا babrahmati مريم باب رحمتي --> مطالب مرتبط سخنگوی وزارت بهداشتاز شناسایی ۲۵۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورخبر داد سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۲۵۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورخبر...

#خراسان_شمالی

بیمار_جدید_مبتلا nkh-cms دانشگاه علوم پزشکی بجنورد- آقای حسنی --> لیست...