2 مورد یافت شد

بهبودی حدود ۲۲۰ هزار بیمار کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۹۴ بیمار در شبانه روز گذشته

بیمار کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۹۴ بیمار در شبانه روز گذشته آخرین آمار کرونا در کشور اعلام شد؛ بهبودی حدود ۲۲۰ هزار بیمار کووید۱۹ در کشور/ فوت ۱۹۴ بیمار در شبانه روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار کرونا در کشور...

فوت ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران در کشور به ۲۵۵ هزار نفر رسید

بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران در کشور به ۲۵۵ هزار نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: فوت ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ در کشور/ مجموع بیماران در کشور به ۲۵۵ هزار نفر رسید سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فوت ۱۸۸ بیمار...