1 مورد یافت شد

مردم در تعطیلات عیدفطر، سفر نروند

تعطیلات عیدفطر، سفر نروند وزیربهداشت: مردم در تعطیلات عیدفطر، سفر نروند وزیر بهداشت گفت: بزرگترین نگرانی ما این است که با عدم رعایت فاصله گذاری و پروتکل ها دوباره گرفتار پیک هایی از بیماری در کشور باشیم. به گزارش وبدا،...