3 مورد یافت شد

باید نیازهای واقعی نظام ارائه خدمت را واکاوی و ارزیابی کنیم

دکتر نمکی تاکید کرد: یکی از بلاهای نظام آموزشی و نظام ارائه خدمت، توسعه بیش از حد تحصیلات تکمیلی است و پزشک عمومی لحظاتی که در حال خدمت است به این فکر می کند که چگونه می رود برای دوره رزیدنتی پذیرفته شود. متاسفانه ژنرال های زیادی تربیت می کنیم اما در نظام...

وزیر بهداشت در مراسم اعلام گسترش کشوری برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت" : تشریح جزییات طرح "هر خانه یک پایگاه سلامت" با فعالیت ۲۰ میلیون سفیر سلامت

دکتر نمکی تصریح کرد: ما برای آنکه به صورت جامعه محور به مسایل نگاه کنیم، مجبور بودیم سطحی را قبل از خانه بهداشت و مرکز جامع سلامت در کشور تعریف کنیم، یعنی فردی از جنس خانواده و از درون خانواده به عنوان سطح قبل از خانه بهداشت به کار گرفته شود. این ایده بعد...

آغاز اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت همزمان با سراسر کشور در شوشتر / سطح پایه به سطوح خدمات بهداشتی و درمانی اضافه شد

دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آئین آغاز طرح هرخانه یک پایگاه سلامت گفت: در این طرح ملی ، سطح اول تماس وزارت بهداشت با جامعه به خانواده منتقل می‌شود و هر خانواده حداقل یک سفیر سلامت خواهد داشت که این فرد رابط خانه بهداشت و...