1 مورد یافت شد

پیام تبریک رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به مدیرعامل جدید ایرنا

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به مدیرعامل جدید ایرنا پیام تبریک رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به مدیرعامل جدید ایرنا دکتر کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و...